Gedragsregels Facebook

Onderstaande is het reglement dat het bestuur en moderators hanteren bij het gebruik van de GPC Facebook groep.
Eenieder die gebruikt maakt van de GPC Facebook groep gaat hier automatisch mee akkoord.

Begrippen:
Afzender: personen/bedrijven die als gebruiker van Facebook berichten plaatsen of op berichten reageren;
Bericht: een bericht maar ook een reactie op berichten inclusief afbeeldingen en overige verwijzingen;
Blokkade: het ‘ontvrienden’ of ‘blokkeren’ binnen Facebook;
De Vereniging: de vereniging GPC;

1. Onderwerp
Geplaatste berichten moeten direct of indirect gaan over:
a) de vereniging en haar leden;
b) de Fiat/Abarth Grande Punto, Punto Evo & Punto 2012.

2. Reputatie
Berichten worden verwijderd als die ogenschijnlijk tot doel hebben de reputatie te schaden van:
a) de vereniging;
b) leden van de vereniging;
* De uitleg van de term ogenschijnlijk is aan het bestuur van de vereniging.

3. Commercieel
Commercieel getinte berichten zijn niet toegestaan en worden verwijderd door het bestuur van de vereniging.

4. Verwijdering
Direct bij het verwijderen van een bericht wordt de afzender hierover geïnformeerd via een persoonlijk Facebook-bericht met een verwijzing naar spelregels op de website. Bovendien:
a) Bij een volgende overschrijding van de spelregels wordt daarbij gemeld dat blokkade kan volgen;
b) Afzenders worden geblokkeerd als een persoonlijk bericht niet mogelijk blijkt of als ze meermaals de spelregels overschrijden;
c) Afzenders worden direct geblokkeerd als beledigende, onoorbare teksten met bewuste opzet tot reputatieschade worden geplaatst;
d) Blokkade van Facebook-gebruikers wordt geregistreerd in de lijst van geblokkeerde gebruikers en direct gemeld aan het bestuur;
e) Het bestuur volhardt of beëindigt blokkades.

5. Meetings
Alle meetings en evenementen kunnen uiteraard worden besproken op de Facebook pagina echter aanmelden kan ALLEEN VIA HET FORUM!! De GPC honoreert derhalve dus dergelijke aanmeldingen via Facebook niet.
a) Deelname aan een meeting geschiedt geheel en enkel voor risico van de desbetreffende persoon zelf.
b) Het terrein waar de meeting wordt gehouden dient schoon en netjes achtergelaten te worden.
c) Roekeloos en agressief rijgedrag (racen, burnouts, slippen e.d.) worden niet geaccepteerd.
d) Drank- en drugsgebruik tijdens meetings in niet toegestaan.
e) Geluidsinstallaties mogen slechts op achtergrondniveau hoorbaar zijn.
f) Auto’s dienen ordentelijk geparkeerd te worden voor een nette presentatie van de club.
g) De organisatoren/bestuursleden kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiële, morele, fysische, en/of mentale schade veroorzaakt door één of meerdere bezoekers tegenover andere bezoekers of derden. Schade (inclusief diefstal) opgelopen tijdens deze meeting zijn volledig voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de organisatoren worden toegerekend. De organisatoren kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
h) De organisatoren/bestuursleden behouden zich het recht voor bezoekers cq. deelnemers van deze meeting te verwijderen, als zij zich niet aan deze regels houden.

6. Toerritten
a) Een toertocht is PERTINENT geen rally, er is dus geen tijdslimiet aan verbonden.
b) Doe geen gekke dingen en breng de overige weggebruikers en clubleden niet in gevaar.
c) Volg je voorganger niet blindelings, maar blijf letten op het overige verkeer.
d) Houdt de snelheid niet te hoog, anders kunnen de achterste rijders niet meekomen.
e) Indien de groep uit elkaar valt, wacht dan even op elkaar (op een veilige plek uiteraard).